Sprawy małe, sprawy duże, ale dla nas zawsze ważne :-)

Sprawy małe, sprawy duże, ale dla nas zawsze ważne :-)

Pan Tomasz poprosił nas o pomoc w sytuacji w jakiej się znalazł w służbie. Na podstawie sygnałów otrzymywanych m.in. od przełożonych – powziął przypuszczenie, że może być wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne w związku z nie wykonywaniem poleceń...
Call Now Button