Pomoc prawna przy postępowaniach dyscyplinarnych

Pomoc prawna przy postępowaniach dyscyplinarnych

Problematykę postępowania dyscyplinarnego regulują przepisy rozdziału 10. (Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów) ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, ze zm.) ODPOWIEDZIALNOŚĆ Policjant ponosi odpowiedzialność...
Call Now Button