Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach:

 

Szkolenia detektywistyczne

Szkolenia antyterrorystyczne

Audyt i doradztwo AML

W ramach usługi przygotowujemy firmę do wykonywania obowiązków instytucji obowiązanej w aspekcie organizacyjnym i dokumentacyjnym.

Standardowy zakres usług obejmuje:

 • sprawdzenie kompletności/przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • sprawdzenie kompletności/ przygotowanie analizy ryzyka, o której mowa w art. 27 ustawy,
 • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentów wewnętrznych wskazujących osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
 • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej identyfikacji i weryfikacji klienta,
 • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania statusu PEP,
 • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania beneficjenta rzeczywistego,
 • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania bieżącej analizy ryzyka transakcji,
 • przeszkolenie pracowników z zakresu AML,
 • Tajemnica przedsiębiorstwa.

Zespół Kancelarii zapewnia następujące usługi prawne:

 • audyt ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorcy,
 • merytoryczne przygotowanie przedsiębiorcy do stosowania ochrony prawnej związanej z tajemnicą przedsiębiorstwa (w postępowaniach o zamówienia publiczne, w sprawach karnych, w relacjach z pracownikami, współpracownikami i konkurencją),
 • opracowanie wewnętrznej procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • szkolenia pracowników z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pomoc w obsłudze incydentów bezpieczeństwa tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym opracowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • doradztwo w zakresie zarządzania informacjami prawnie chronionymi (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy, dane osobowe, informacje niejawne).

Zespół ekspertów (byłych żołnierzy i funkcjonariuszy) wywodzących się z służb policyjnych i specjalnych (GROM, FORMOZA itp.) oferuje:

• Szkolenia strzeleckie
• Szkolenia z taktyki – szkolenia prowadzimy w zakresie tzw. taktyki czarnej i zielonej. Szkolenia te są głównie skierowane do służb mundurowych oraz grup paramilitarnych, co nie znaczy, iż nie mogą one być również prowadzone w ramach szkoleń prywatnych.
• Szkolenia SERE – szkolenie SERE dedykowane jest dla osób wyjeżdżających poza granicę państwa, czy to prywatnie czy to służbowo. Przygotowuje uczestników do samodzielnego działania w przypadku wystąpienia izolacji. W Polsce jest to nowy rodzaj szkolenia realizowany generalnie tyko w Siłach Zbrojnych RP.

Call Now Button