Postępowanie dyscyplinarne

         Specjalizujemy się w reprezentowaniu funkcjonariuszy i żołnierzy w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych, a także w postępowaniach karnych na wszystkich etapach.

         Udzielamy również pomocy w zakresie opiniowania służbowego, indywidualnych poleceń służbowych oraz poleceń służbowych mających charakter decyzji administracyjnej.

Call Now Button