Funkcjonariuszu, żołnierzu pamiętaj – nie jesteś sam !!!

Nasze usługi

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn.

Usługi prawne -reprezentacja

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Odszkodowania

Świadczymy pomoc prawną związaną z uzyskaniem odszkodowań.

Mediacje

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu.

Biegły sądowy

Sąd zasięga opinii biegłego w przypadkach wymagających specjalnych informacji, których potrzebuje, aby wydać orzeczenie.

Działalność naukowa

Działalność naukowa realizowana jest w kilku formach. Należą do nich badania naukowe, projekty badawcze oraz opracowania.

Naszą misją jest pomoc prawna!

Polska Kancelaria Prawna i Bezpieczeństwa powstała w odpowiedzi na rozpoznanie istniejącej na rynku potrzeby ochrony prawnej funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych w ramach zawartego stosunku służbowego.

Kancelaria

Call Now Button